Spira är Skånes enda specialistmottagning för patienter med PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Läs mer om hur vi arbetar med PTSD.