Loading...
PTSD specialistmottagning2018-10-30T20:41:48+00:00

PTSD specialistmottagning

för behandling av posttraumatiskt stressyndrom.

Många personer som varit med om en traumatisk händelse lider både mentalt och känslomässigt och det kanske upptar hela ens liv.

Spira erbjuder hjälp för att återfå balansen i tillvaron och skapar förutsättningar för att man ska må bättre på alla sätt. Vi är specialiserade på posttraumatiska stressyndrom och genomför behandlingen i den takt som passar bäst och alltid i ett ömt omhändertagande.

Vid ett första möte får man träffa sin personliga psykolog, diskutera programmet och få svar på de frågor man har. Tillsammans gör man sedan en individuell behandlingsplan, där Spira har olika typer av ideer om hur terapin kan läggas upp. Vi arbetar på ett sätt som passar varje person bäst.

Programmet sträcker sig över 3-12 månader. När behandlingen är avslutad, träffas vi igen efter ett par månader för en uppföljning.

Målsättningarna och förhoppningarna är att man funnit bättre balans i tillvaron, känner mer lust och energi och kan hantera situationen på ett nytt sätt, så att händelsen inte upptar ens liv. Man kan t o m komma i det läget att det är möjligt att släppa händelsen helt och hållet bakom sig.

Mål med PTSD

• Få sinnesro med vad som hänt.
• Få mentala verktyg att bättre hantera det som är svårt.
• Uppleva mer livskvalitet och finna balans i ett bättre liv.
• Öka lugnet, utvidga perspektiven, utan att man förringar eller förnekar.
• Känna och förstå att det finns annat i livet som är både gott och möjligt.

Bedömning och behandling av PTSD

1) Kartläggande bedömning

Första steget inför PTSD-behandling är att träffa både en psykiatriker och en psykolog för bedömning. Detta sker på Smärt- och Psykiatricentrum Malmö (SPC).

2) Behandlingsplanering

Om bedömningen visar att deltagande i Spiras PTSD-program är en lämplig behandling för dig, kommer du att bli kallad till en psykolog på Spira. Du kommer här att få mer information om Spiras verksamhet, och beslutar sedan tillsammans med psykologen om det är lämpligt att påbörja behandling i dagsläget, samt gör behandlingsplan.

3) Stabilisering

Den första delen i Spiras PTSD-program kallas “stabiliseringsfasen”. Detta är en viktig del av behandlingen, eftersom man här lägger grunden för sin behandling. I stabiliseringsfasen går du regelbundet på olika tematräffar i grupp. Denna förberedande fas leder sedan till att du blir kopplad till en psykolog och sjukgymnast för behandling.

4) Behandling och bearbetning

I denna fas, som även kallas bearbetningsfasen, får du möjlighet till ytterligare terapeutisk traumabearbetning tillsammans med din behandlingspsykolog. Du kommer även att gå Basal Kroppskännedom i grupp, under ledning av fysioterapeut. Väntetiden till den individuella behandlingen är upp till 5-6 månader, efter det att du fått bedömning på Spira, med reservation för ändringar.

Ladda ner information om PTSD-behandlingen.

INFORMATION

“När du kommer till oss är du inte längre ensam om problemet.”

Nyheter

Om Spira, intressant att veta och tips!