Loading...
PTSD specialistmottagning 2017-12-12T11:58:31+00:00
PTSD-trauma-fa-remiss

PTSD specialistmottagning

för behandling av posttraumatiskt stressyndrom.

Många personer som varit med om en traumatisk händelse lider både mentalt och känslomässigt och det kanske upptar hela ens liv.

Spira erbjuder hjälp för att återfå balansen i tillvaron och skapar förutsättningar för att man ska må bättre på alla sätt. Vi är specialiserade på posttraumatiska stressyndrom och genomför behandlingen i den takt som passar bäst och alltid i ett ömt omhändertagande.

Vid ett första möte får man träffa sin personliga psykolog, diskutera programmet och få svar på de frågor man har. Tillsammans gör man sedan en individuell behandlingsplan, där Spira har olika typer av ideer om hur terapin kan läggas upp. Vi arbetar på ett sätt som passar varje person bäst.

Programmet sträcker sig över 3-12 månader. När behandlingen är avslutad, träffas vi igen efter ett par månader för en uppföljning.

Målsättningarna och förhoppningarna är att man funnit bättre balans i tillvaron, känner mer lust och energi och kan hantera situationen på ett nytt sätt, så att händelsen inte upptar ens liv. Man kan t o m komma i det läget att det är möjligt att släppa händelsen helt och hållet bakom sig.

Mål med PTSD

• Få sinnesro med vad som hänt.
• Få mentala verktyg att bättre hantera det som är svårt.
• Uppleva mer livskvalitet och finna balans i ett bättre liv.
• Öka lugnet, utvidga perspektiven, utan att man förringar eller förnekar.
• Känna och förstå att det finns annat i livet som är både gott och möjligt.

Program för PTSD

Behandlingen följer en noga avvägd struktur som innehåller

FÖRSTA MÖTET
Är PTSD-behandlingen möjlig? Gemensamt diskuterar vi hur vi kan lägga upp tiden tillsammans.

PERSONLIG BEHANDLINGSPLAN
När behandlingsplanen är klar påbörjas de individuella sessionerna och vi arbetar mot klart upp satta mål. Hur vi arbetar kan man påverka själv och förändra efter hand.

VERKTYG
I Spiras behandlingsprocess finns en  samling vertyg och möjligheter för att  hjälpa till på alla sätt. Vi är oerhört lyhörda för vad som är läkande och positivt.  Verktygen är till för att skapa lugn och struktur i vardagen.

TEMA
Det finns även möjlighet att jobba med olika teman som underlättar och stärker välmåendet både mentalt och fysiskt. Det kan tex. vara sömnskola, djupavslappning, basal kroppskännedom eller att träna närvaro. Vi har ett 10-tal välgörande teman som man välja mellan tillsammans med sin terapeut.

HEMUPPGIFTER
Det kan hända att du får med dig enkla hemuppgifter som stödjer och underlättar en positiv utveckling.

UPPFÖLJNING
Efter avslutad behandlingen, görs en uppföljning några månader senare.

Ladda ner information om PTSD-behandlingen som du kan ta med till din läkare.

INFORMATION

“När du kommer till oss är du inte längre ensam om problemet.”

Är du läkare kan du ladda ner informationsbroschyr och remisstöd för PTSD här.

BROSCHYR
REMISSTÖD

Remiss skickas till Spira, Linnégatan 84 b, 216 15 Limhamn.

Frågor och svar

Spiras arbetsteam hjälper dig att reda ut begreppen kring PTSD

Om du har varit med om en traumatisk upplevelse (ej akut) kan du vända dig till din läkare och få remiss till oss. När vi mottagit remissen kontaktar vi dig.
När vi har fått en remiss från läkaren, tar det normalt ca 2-3 veckor för ett första möte hos Spira. Om vi är fullbokade blir det tyvärr väntetid. Se remisstider här.
På vår hemsida under fliken PTSD finns det ett informationsblad och ett remisstöd som du kan ladda ner och ta med om du vill.
Prata med din läkare om PTSD-behandling kan vara ett bra alternativ för ditt tillfrisknande. Sedan väljer du själv vilken PTSD-mottagning du ska få behandling av och ber din läkare att skicka remissen dit.
Posttraumatiskt stressyndrom
Rehabiliteringen sträcker sig över 3-4 månader.
Vanlig patienttaxa och frikort gäller.

Nyheter

Om Spira, intressant att veta och tips!