Må bättre med psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsmetod som innebär att du pratar med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut för att tillsammans med hen arbeta igenom ett problem, en situation, något du känner är viktigt att kunna bli av med eller hantera. 

Stress / Oro / Depression

Här på Spira arbetar vi mycket med stress, och sömnsvårigheter. Men också med depression och ångest. För en del är ångest eller oro specifik, man känner kanske obehag för något särskilt, för andra är det mer diffust, man känner sig olustig och nere.

Hem och arbetsplats

Inte sällan arbetar vi problem som uppstått i hemmet eller på arbetsplatsen, som man inte riktigt kan förstå, hitta en lösning på eller ta sig ur.

Det står still

Ganska vanligt är också att man tycker sig ha fastnat, i en tanka, i en leda eller i livet rent allmänt, och vill ha möjlighet att prata med en utomstående, som vet och som kan ha lösningar på hur man kan gå vidare.

Våra barn

Alla som är föräldrar vet också att det under våra barns uppväxt kommer tusen frågor på vad som är rätt och fel, vad som är bra för våra barn och inte. Då kan det kännas bra att prata med någon som vet och kan ge perspektiv. 

Trauma

En vanlig anledning till att träffa en psykolog/psykoterapeut är att man råkat ut för en jobbig händelse. Det kan vara en dramatisk händelse som olyckor, övergrepp eller sjukdom, död det vill säga ett trauma. Men det kan också vara mer smygande trauman som tärande situationer i hemmet, eller arbetsplatsen som t ex mobbning.

Vi vet

Under sådana omständigheter, där livet stannar upp och alla sanningar är slut, när framtiden är oviss, vore det konstigt om man inte tappar fotfästet. En psykolog vet detta och vet också att man kan behöva stöd för att ta sig igenom till någonting nytt.

Ett första möte

Du och din psykolog samarbetar i en gemensam överenskommelse.

Så innan terapin börjar kommer du och din psykolog överens om vad du vill uppnå med terapin, och lägger en plan för hur det kan gå till. T ex vad skulle vara annorlunda för att du skulle säga att en terapi varit lyckad, vad vill du kunna känna, göra eller tänka. Hur ofta ska ni ses, ett par gånger eller kanske lite regelbundet en gång i veckan, eller en gång i månaden, under en tuff tid,  eller bokar ni ett möte till, bara för att känna efter en gång till.

Förvånansvärt ofta “räcker” det med ett par gånger för att få kläm på och hitta verktyg för att styra upp sina tankar. Personkemin och respekt är viktig och du ska kunna känna dig trygg och tillitsfull med din psykoterapeut. 

Våra metoder

Det finns olika inriktningar och metoder inom psykoterapi och vi arbetar med flertalet av dem.

KBT

De flesta känner till KBT, Kognitiv beteendeterapi. Där orden göra, tänka och känna hänger ihop. När vi gör på ett annat sätt kommer det att också kännas på ett annat sätt.

PDT

Psykodynamisk terapi är en av de allra äldsta metoder, som då bygger på freudianska insikter som att det vi varit med om spelar roll och formar oss, att det är viktigt att bli sedd och hörd, på ett sätt som inte dömer och skuldbelägger.

Mindfulness och djupavslappning

Väldigt effektiva metoder och som vi till fördel har i vårt eget fysiska rum “Det Kravlösa rummet” med vilfåtöljer.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing är en ögonrörelse terapi. EMDR fungerar så fint speciellt när det gäller att komma igenom ett trauma eller tankar/känslor som fastnat, som i en fobi eller tvångstankar.

ACT

Acceptance and Commitment ­Therapy. ACT handlar om att ta reda på vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och efter det ta verkliga konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

Vår privata vård bekostas antingen av dig själv, landsting eller inte ovanligt; av din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag. 

Pris för privatpatient är mellan 900-1100 kr per 45 min.
Vårdvalspatient går på högkostnadskydd, alltså max 200 kr/tillfälle, tid 20-45 min.

Kontakta någon av våra medarbetare för tidsbokning. Telefonnummer och e-mail till alla våra behandlare hittar du här.

BOKA PSYKOLOG

Det är vanligt att arbetsgivaren går in och betalar hela eller delar av kostnaden. Även om arbetsgivaren betalar helt eller delvis din kostnad, så gäller självfallet stark sekretess – även gentemot arbetsgivaren. Ditt namn står naturligtvis inte på fakturan.

Fördelarna med att gå privat

• Du kan få en tid direkt utan väntetid

• Du behöver inte bli bedömd och få remiss från sjukvården

• Du väljer helt själv vem du vill gå till, och vilken terapiinriktning du vill gå i

• Du kan få hjälp för besvär där sjukvården inte bekostar behandling

• Du slipper bli journalförd i den offentliga vårdens journalsystem