MMS2021-01-26T10:17:42+00:00

Behandling med MMS

MMS rehabilitering kan hjälpa mot smärta.

Smärtbehandling kan vara ett bra alternativ om du haft smärta i minst tre månader och genomgått en medicinsk utredning. Vi erbjuder ett personligt och konkret träningsprogram med en rad verktyg som lindrar smärta både mentalt och fysiskt. Man får träffa någon i teamet av naprapat, psykolog och läkare 2-3 ggr i veckan under 6-8 veckor, så man bör avsätta tid så att hela rehabiliteringprogrammet kan genomföras.

NAPRAPAT
Du får mjuk, vägledande behandling för dina fysiska besvär. Vi lägger stort fokus på att man får rätt behandling och övningar för att påskynda sitt välmående.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)
KBT är en effektiv metod som på ett enkelt och välstrukturerat sätt, stegvis lär oss att själva bemästra och förändra våra tankar och känslor.

LÄKARE
Klargörande frågemöte med läkare, vars syfte är att öka kunskapen om smärtan. T.ex. Vad orsakar smärtan? Vad betyder min diagnos? Vad kan man göra på kort/lång sikt? Vad vågar jag göra? Vad kan vara farligt?

Mål med MMS

• Få så fullständig kunskap som möjligt om smärtan.
• Få rätt verktyg att lindra sin smärta samt mentalt och fysiskt hantera eventuell kvarstående smärta.
• Utarbeta ett personligt, konkret träningsprogram för smärtlindring.

Program med MMS

Rehabiliteringen följer en noga avvägd struktur som innehåller

BEDÖMNINGSSAMTAL
Samtalet resulterar i en gemensam behandlingsplan.
 
NAPRAPAT
Du får mjuk, vägledande behandling hos naprapat och även lättare träningsprogram att göra hemma.

KBT
Individuella KBT-inriktade terapeutiska sessioner.

LÄKARE
Ett klargörande frågemöte vars syfte är att öka kunskapen om smärtan.

HEMUPPGIFTER
Övningarna förstärker och utvecklar nya tankesätt och handlingar.

ATT TÄNKA NYA TANKAR
Egenträning i avslappning och visualisering som ökar förmågan att se och uppleva det möjliga. Med hjälp av korta lyssnarspår tränar man dagligen  hemma.

TEMATRÄFFAR    
– Livet och smärtan, grindteorin.
– Stress; kort- och långsiktiga konsekvenser av dåliga vanor.
– Kraftekonomi, att lägga sin kraft på rätt saker med rätt attityd.

LYSSNARSPÅR
Avspänningsträning med våra egna lyssnarspår lindrar smärtan.


 

Rehabiliteringen pågår under 6-8 veckor och man träffar någon i teamet 2-3 ggr /vecka. Dessutom får man enklare hemuppgifter.
Man bör därför tänka på att avsätta tid, så att man kan genomföra hela rehabiliteringsprogrammet. Det är en unik möjlighet!

Ladda ner information om MMS-behandlingen som du kan ta med till din läkare.

INFORMATION

För dig som deltar i rehabiliteringen finns ljudspår att ladda ner här.

LJUDSPÅR

Är du läkare kan du ladda ner vår informationsbroschyr och läsa mer om hur vi arbetar med våra behandlingar.

BROSCHYR

Remiss skickas till Spira, Linnégatan 84 b, 216 15 Limhamn.

Frågor och svar

Spiras arbetsteam hjälper dig att reda ut begreppen kring MMS

Om du haft smärta i minst 3 månader och är medicinskt utredd, kan du vända dig till din läkare på din vårdcentral och få en remiss till oss.
När vi har fått din remiss, tar en av våra psykologer kontakt med dig.
På vår hemsida under fliken MMS finns det ett informationsblad som du kan ladda ner och ta med om du vill.
Prata med din läkare på din vårdcentral om MMS-behandling kan vara ett bra alternativ för dig. Sedan väljer du själv vilken SMÄRT-mottagning du ska få behandling av och ber att remissen skickas dit.
Multimodal smärtbehandling
Man får träffa någon i teamet av naprapat, psykolog och läkare 2-3 ggr i veckan under 6-8 veckor, så man bör avsätta tid så att hela rehabiliteringprogrammet kan genomföras
Vanlig patienttaxa och frikort gäller.

Nyheter

Om Spira, intressant att veta och tips!

Avslappningsträning

I Spiras behandlingsprocess för KBT och MMS ingår oftast egen avslappningsträning i hemmiljö 10 minuter/dag. Denna avslappningsträning innebär att man lyssnar på 6 speciellt utformade lyssnarspår som på ett progressivt sätt utvecklar förmågan att känna lugn, ökar tilliten till sin förmåga, utvecklar förmågan att lyssna och reflektera inåt och mycket mer.

Smärtläkare

MMS-behandling används för patienter med diagnostiserad smärta; nacke, rygg, knä, whiplash, fibromyalgi etc. Vi arbetar med en mycket väl ansedd smärtläkare i regionen.

Till toppen