För läkare 2017-09-29T18:08:53+00:00
Spira-information-lakare-om-KBT-PTSD-MMS

Information till remitterande läkare om KBT, PTSD och MMS-behandling.

Informationsbroschyr

Ladda ner Remisstöd för läkare om PTSD.

REMISSTÖD
Sänd remisserna till Spira, Linnégatan 84 b, 216 15 Limhamn. Avser remissen PTSD rekommenderar vi att du även bifogar Remisstödet, som förenklar vid patientkontakten och sparar tid.