Information till remitterande läkare om KBT, PTSD och MMS-behandling.