KBT-lapp

Behandling med KBT

Goda resultat med KBT (kort) och KVT

Personer som har lättare/medelsvår depression, ångest eller stress kan må bättre med regelbunden KBT-behandling. Tillsammans med en av våra psykologer på Spira, gör man en gemensam behandlingsplan. Rehabiliteringen sträcker sig över 3-4 månader och omfattar en rad verktyg.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod som på ett enkelt och välstrukturerat sätt, stegvis lär oss att själva bemästra och förändra våra tankar, känslor och handlingar. Under terapin blir man medveten om vilka tankar man har, hur dessa påverkar ens beteende och hur man kan förändra sina känslor.

KBT kompletteras med olika avslappnande Kognitiva visualiseringstekniker (KVT). Teknikerna underlättar förändringsarbetet på ett ännu mer djupgående sätt. Genom djupavslappning aktiverar KVT de omedvetna och förmedvetna förmågorna. Det otänkbara blir tänkbart och de friska målen möjliga.

De personer som genomgått rehabiliteringsprogrammet har generellt uppnått mycket goda resultat. En del upplever lindring och många blir helt fria från sina besvär och kan lättare återgå till arbetet i de fall man varit sjukskriven.

Mål med KBT (kort)

• Öka lugnet, känna tryggheten.
• Få objektiv kunskap och förklaring om sitt tillstånd.
• Få mentala verktyg att ändra tanke och känsla.
• Finna nya strategier att följa genom mental träning.
• Tänka igenom och göra nya goda val.

Program med KBT (kort)

Rehabiliteringen följer en noga avvägd struktur som innehåller

BEDÖMNINGSSAMTAL
Samtalet resulterar i en gemensam behandlingsplan.

KBT
Individuella KBT-inriktade terapeutiska sessioner med en av våra psykologer.Verktygen som används är de traditionella inom KBT; förmedling av kunskap, skalsättning, beteendestrukturering, sannolikhetskalkyler, egenträning, osv. Behandlingsprocessen arbetar med klart uppsatta mål.

KVT
I Spiras behandlingsprocess ingår oftast egen avslappningsträning i hemmiljö 10 minuter/dag. Denna avslappningsträning innebär att man lyssnar på 6 speciellt utformade lyssnarspår som på ett progressivt sätt utvecklar förmågan att känna lugn, ökar tilliten till sin förmåga, utvecklar förmågan att lyssna och reflektera inåt, samt förmågan att sätta gränser och släppa taget om icke längre konstruktivt beteende.

HEMUPPGIFTER
Övningarna förstärker och utvecklar nya tankesätt som ger återklang i mer positiva känslolägen.

DJUPAVSLAPPNING I GRUPP
Avslappningen frigör kraft och gör det otänkbara tänkbart.


 

Rehabiliteringen pågår under 3-4 månader och tillsammans med din terapeut planerar ni hur ofta ni ska träffas.  Vi gör också en uppföljning efter ett par månader. På så vis kan man med säkerhet känna sig trygg med att rehabiliteringen fungerat bra.

Ladda ner information om KBT-behandlingen som du kan ta med till din läkare.

INFORMATION

För dig som deltar i rehabiliteringen finns ljudspår att ladda ner här.

LJUDSPÅR

Är du läkare kan du ladda ner vår informationsbroschyr och läsa mer om hur vi arbetar med våra behandlingar.

BROSCHYR

Remiss skickas till Spira, Linnégatan 84 b, 216 15 Limhamn.

Frågor och svar

Spiras arbetsteam hjälper dig att reda ut begreppen kring KBT

Om du har en lättare/medelsvår depression, ångest eller stress, kan du vända dig till din läkare på din vårdcentral och få remiss till oss.
När vi har fått en remiss från läkaren, tar det normalt ca 2-3 veckor för ett första möte hos Spira. Om vi är fullbokade tar det tyvärr längre tid. Efter att Spira har fått din KBT (kort)-remiss, så kontaktar vi dig.
På vår hemsida under fliken KBT finns det ett informationsblad och ett remisstöd som du kan ladda ner och ta med om du vill.
Prata med din läkare på din vårdcentral om KBT-behandling (kort) kan vara ett bra alternativ för dig. Sedan väljer du själv vilken KBT-mottagning du ska få behandling av och ber att remissen skickas dit.
KBT betyder Kognitiv beteendeterapi. Kort står för korttidsterapi, som hos Spira sträcker sig över 3-4 månader.
Rehabiliteringen sträcker sig över 3-4 månader.
Vanlig patienttaxa och frikort gäller.

Nyheter

Om Spira, tips och intressant att veta!