Fram t o m 2015 har Spira tagit emot över 2 500 patienter för KBT-behandling. I vår utvärdering kan vi konstatera att det redan efter 4 veckors rehabilitering i snitt sker en upplevd förbättring med + 30 %.

2016-02-24T12:50:12+00:00

Leave A Comment