Spira psykologer

Privatägd psykologmottagning som erbjuder psykoterapi

Vi har varit etablerade i Malmö med samma ägare sedan 1996 och sedan 2010 finns vi i vår Villa på Limhamn. Våra uppdragsgivare är i regel en mix av privatpatienter och större uppdrag/avtal med t ex Försäkringskassan, Tillväxtverket, det privata näringslivet och Region Skåne. Under de senaste 4 åren har vi ägnat mycket tid år att vara Region Skånes specialistmottagning för Posttraumatisk Stress sk PTSD. 

Under åren har vi blivit djup kunniga inom
• Traumabehandling
• Smärtrehabilitering
• Stress och utmattning, oro och depression
• Arbetsrelaterade problem som mobbning och konflikter på arbetsplatser
• Problemområden inom skolan
• Urval och rekrytering/testning

Med fler legitimerade psykologer/psykoterapeuter har vi alltid både bredden och djupet
Dessutom har vi sammantaget en fascinerande bredd i kunskap om kloka metoder för ett harmoniskt liv, antingen som privatperson eller på våra arbetsplatser.

Vi erbjuder privat behandling med bland annat KBT och Psykodynamisk terapi, ACT, Mindfulness och EMDR, sk ögonrörelseterapi, speciellt behagligt och effektivt vid olika typer av trauma.

Önskar du komma i kontakt med någon av våra psykologer? 

• Vi tar emot privatpatienter, snabbt och smidigt via vårt bokningssystem. Som privatpatient, kommer man till snabbare och man är inte låst  av max antal samtal eller dylika regler. Man kanske träffar sin terapeut en till många gånger.

• Vi tar emot patienter remitterade från läkare på någon av vårdcentralerna i Skåne, inom det så kallade Vårdvalet Psykoterapi. Antal platser är starkt begränsat. Se information om Vårdval psykoterapi från Region Skåne.

Arbetsteamet