– Du kan få en tid direkt utan väntetid

– Du behöver inte bli bedömd och få remiss från sjukvården

– Du väljer helt själv vem du vill gå till, och vilken terapiinriktning du vill gå i

– Du kan få hjälp för besvär där sjukvården inte bekostar behandling

– Du slipper bli journalförd i den offentliga vårdens journalsystem