Pris för privatpatient är mellan 900-1100 per 45 min. 

Vårdvalspatient går på högkostnadsskydd, alltså max 200:-/tillfälle, tid 20-45 minuter