Vi tar inte längre emot remiss för behandling av PTSD, posttraumatisk stress.

Remittent hänvisas till den traditionella psykiatrin.

Ja, vi tar emot för behandling av PTSD, på privat basis. Dvs man betalar själv, vanligt är också att  ens arbetsgivare eller försäkringsbolag betalar.