Spira-Malmo-behandling

Spira med KBT, PTSD och MMS

– där människor växer

Välkommen till Spira, en psykologisk byrå som hjälper människor att förändra sin livssituation och må bra igen. För oss är det den varma och personliga kontakten och nyfikenheten på varje människas inre kraft, som gör att vi älskar vårt arbete.

Om du riskerar att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven pga depression, ångest, stress, trauma eller smärta kan du bli remitterad till oss av din distriktsläkare och få hjälp av oss. Läs mer under respektive behandling KBT, PTSD och MMS. Spira ingår i Hälsoval Skånes rehabiliteringsgaranti.

Ljudspår

För dig som deltar i rehabilitering med
KBT eller MMS finns ljudspår att ladda ner här.

LJUDSPÅR

Nyheter

Om Spira, tips och intressant att veta!

KBT-patienter blir friskare snabbt

Fram t o m 2015 har Spira tagit emot över 2 500 patienter för KBT-behandling. I vår utvärdering kan vi konstatera att det redan efter 4 veckors rehabilitering i snitt sker en upplevd förbättring med + 30 %.

Smärtläkare

MMS-behandling används för patienter med diagnostiserad smärta; nacke, rygg, knä, whiplash, fibromyalgi etc. Vi arbetar med en mycket väl ansedd smärtläkare i regionen.

Specialistmottagning för PTSD

Spira är Skånes enda specialistmottagning för patienter med PTSD - posttraumatiskt stressyndrom. Ta kontakt med din läkare om du vill få remiss till oss. Läs mer om hur vi arbetar med PTSD.

Avslappningsträning

I Spiras behandlingsprocess för KBT och MMS ingår oftast egen avslappningsträning i hemmiljö 10 minuter/dag. Denna avslappningsträning innebär att man lyssnar på 6 speciellt utformade lyssnarspår som på ett progressivt sätt utvecklar förmågan att känna lugn, ökar tilliten till sin förmåga, utvecklar förmågan att lyssna och reflektera inåt och mycket mer.

Hos Spira får du den vård och hjälp du behöver. Frikort och vanlig patienttaxa gäller.

Rehabiliteringsgarantin kan gälla dig också

Om du riskerar att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven pga depression, ångest, stress eller smärta kan du bli remitterad till oss av din distriktsläkare och få hjälp av oss. Läs mer under respektive behandling KBT och MMS. Spira ingår i Hälsoval Skånes rehabiliteringsgaranti.